Museum

MuseumWstęp

Museumsinfo

Über das Museum

U bram Maceraty rozciąga się XIX-wieczna wioska Villa Ficana. Założenie składa się z rozmieszczonych w szeregach domów z gliny wybudowanych ok. 1850 roku dla pracowników najemnych przeprowadzających się ze wsi do miasta.

Jako jedyne w regionie Marche, wciąż istniejące w całości, zgrupowanie domów z gliny, zostało objęte ochroną prawną jako zabytek. Restauracja znaczej części budynków została przeprowadzona pod patronatem Urzędu Miasta Macerata. Rewitalizacja pozwoliła na utworzenie muzeum promującego Villę Ficana od strony jej walorów turystycznych i historycznych oraz jako obiektu istotnego z punktu widzenia rozwoju architektury.

Projekt Ekomuzeum został zrealizowany w 2016 roku. W założeniu ma promować dzielnicę oraz technikę konstrukcyjno-budowlaną wykorzystującą glinę i słomę jako główny budulec. Ekomuzeum odnosi się również do tradycji i historii lokalnej społeczności, starając się przy tym pobudzić jej mieszkańców do aktywnego udziału w działaniach prowadzonych na terenie Villa Ficana.

Materiałem budowlanym jest masa z gliny, rozdrobnionej słomy i wody, z dodatkami innych użytecznych substancji poprawiających jakość mieszaniny. Wykorzystanie słomy jest niezbędne dla zachownia jednolitego charakteru budulca. Stanowi swego rodzaju zbrojenie spinające mury domów po odparowaniu wody.

Jest to technika budowlana stosowana od tysięcy lat na całym świecie. Wśród jej wielu zalet można z pewności wymienić niskie koszty budowy oraz wartość funkcjonalną w postaci dobrej izolacji termicznej.

 

Planen Sie Ihren Besuch

Bewertungen

A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.
  • Frida

    5 out of 5 rating 06-13-2017

    Interessante luogo!

Erstellen Sie Ihre eigenen Audio-Touren!

Die Verwendung des Systems und der mobilen Stadtführer-App ist kostenlos.

Start

App preview on iOS, Android and Windows Phone