Pieterskerk Leiden

Follow us

De Pieterskerk Leiden probeert in haar eigen onderhoud te voorzien als duurzaam gecertificeerde evenementen locatie in de Randstad. Alles kan! Van congressen, beurzen, feesten, concerten tot bedrijfspresentaties.

De Stichting Pieterskerk Leiden wordt niet structureel gesubsidieerd. Naast de eigen inkomsten is de Pieterskerk, voor het behoud van de unieke geschiedenis en het reguliere onderhoud, afhankelijk van giften van particulieren en fondsen.