Arheotact

Scopul proiectului este de a facilita accesul la patrimoniul istoric și arheologic din Dobrogea pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

În România, politicile educaționale și culturale referitoare la accesul egal la cultură al persoanelor cu deficiențe de vedere a fost limitat la o serie de inițiative implementate în câteva orașe din țară, dar preponderent în București.

În Dobrogea nu există până în prezent instituție muzeală care să fie dotată cu facilități care permit persoanelor cu deficiențe de vedere interacțiunea directă cu patrimoniul cultural, deși în întreg județul Constanța există 1937 persoane înregistrate cu deficiențe de vedere, dintre care un procentaj semnificativ (37%) reprezentândul tinerii și copiii.

Găzduind un patrimoniu cultural neprețuit, nici măcar unul din cele 6 muzee de arheologie ale județului (din Constanța, Mangalia, Histria, Adamclisi, Cernavodă, Hârșova) nu dispune de aranjamente adecvate (căi direcționale, dispozitive audio, materiale informative scrise în Braille) care să permit astfel acestui public – țintă să vină în contact cu aceste comori culturale valoroase. Mai mult, rolul educațional al muzeului nu poate fi îndeplinit pentru această categorie de public, din cauza lipsei acestor facilități tehnice, a materialelor informative, a programelor educaționale, iar personalul specializat al muzeului (ghizi, curatori) nu are pregătirea corespunzătoare pentru a lucra cu persoane cu deficiențe de vedere.

De aceea Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (în continuare MINAC), în parteneriat cu Asociația Nevăzătorilor din România – filiala Tulcea – Constanța și Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia, prezintă un proiect-pilot pentru această regiune, pentru a facilita accesul la patrimoniu al acestei categorii de public. Deși proiectul va fi dezvoltat pe parcursul unui singur an, colaborarea dintre instituțiile partenere menționate mai sus, precum și sprijinul acordat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție Constanța va permite implementarea unei politici culturale coerente în următorii ani, pentru a satisface nevoile culturale reale ale acestui grup țintă.

Scopul proiectului este de a facilita accesul la patrimoniul istoric și arheologic din Dobrogea pentru persoanele cu deficiențe de vedere prin creșterea vizibilității nevoilor lor culturale și educaționale. Dezvoltat pe baza unui parteneriat durabil între entitățile juridice mai sus menționate, va implementa în muzee o infrastructura specific necesităților grupului vizat, va permite un contact direct cu exponatele și bunurile culturale și va oferi copiilor cu deficiențe de vedere șansa de a participa efectiv la activitățile educaționale și culturale desfășurate de muzeele implicate.

Impactul proiectului cultural va fi unul important pentru întregul grup social reprezentat de acești oameni, prin implicarea activă a persoanelor cu deficiențe de vedere în activitățile culturale.

Fiind una dintre cele mai vechi și mai mari instituții culturale din țară, MINAC își desfășoară activitățile în regiunea de sud a Dobrogei, în principal prin siturile și muzeele din Constanța, Cernavodă, Adamclisi, Histria și Hârșova. Prin urmare, proiectul va fi dezvoltat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est și va include muzeele de arheologie din orașele mai sus menționate, alături de Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia, partener în proiect.

De asemenea, pe baza protocolului de colaborare cu Asociația Nevăzătorilor din România, proiectul va beneficia de diseminarea la nivel național, urmând ca toate materialele promoționale să fie distribuite gratuit tuturor filialelor din România ale acesteia.