Audio tour

Audio tourIn Noord-Holland Gebakken

Only in Dutch

In de tentoonstelling ‘In Noord-Holland gebakken’ ziet u een keuze uit het werk van twaalf porselein- en aardewerkfabrieken in Noord-Holland uit de laatste 250 jaar. Voor de tijdelijke tentoonstelling zijn bedrijven gekozen die seriematig sier- en/of gebruiksgoed maakten. De vele ateliers die in Noord-Holland productief zijn of zijn geweest moet u hier dus missen.
In de tentoonstelling mist u ook het werk van de Purmerendse fabrieken. Dat kunt u bekijken in de vaste opstelling in de aardewerkzaal.
De vestiging van aardewerkfabrieken heeft niets te maken met de beschikbaarheid van plaatselijke - roodbakkende - klei in de bodem. Vaak zijn de producten juist van witbakkende klei gemaakt, die betrokken werd uit het buitenland.
De aardewerkindustrie rond het IJsselmeer werd mogelijk gemaakt door gelden die beschikbaar kwamen van de Zuiderzeesteunwet uit 1925. De afsluiting van de Zuiderzee door de aanleg van de Afsluitdijk maakte de vissers uit de Zuiderzeeplaatsjes werkloos. Met de steunwet kon geïnvesteerd worden in nieuwe werkgelegenheid en omscholing van vissers.
We bevelen van harte de brochure aan met alle info en veel illustraties over deze tentoonstelling. Hij is bij de balie te koop voor slechts € 5,00. Een mooi souvenir.

Tour stops

Reviews

No reviews yet

Write the first review
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.