Tour audio

Tour audioЗал № 9. Давній український портрет кінця ХVІІ — ХVІІІ ст.

Одне з чільних місць серед збірок Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького займає колекція світського українського малярства кінця ХVII — початку ХХ ст. Її започаткували 1908 р. митрополит Андрей Шептицький та Іларіон Свєнціцький. Сьогодні збірка налічує понад 2000 пам’яток. Її сформовано з двох основних груп: давнього західноукраїнського портрета ХVІІ–ХVІІІ ст. і новітнього українського малярства ХІХ — початку ХХ ст.

Давній український портрет — самобутнє явище української національної спадщини. Він бере свій початок від часів Київської Русі і як самостійний жанр розвивається на українських землях із кінця ХVІ ст. Покликаний до життя гуманістичними ренесансними ідеалами, давній український портрет утвердився в епоху бароко, запозичивши звідти не стільки стильові особливості, як світоглядну основу, й водночас зберігши місцеву традицію малярства. У різних регіонах України давній портрет набув своїх властивих рис, які стали віддзеркаленням соціально-політичних і культурних зрушень, продиктованих часом.

Експозиція давнього портретного малярства хронологічно охоплює портрет кінця ХVІІ — ХVІІІ ст. і розкриває особливості його розвитку на західноукраїнських землях як провідного жанру світського малярства. Найціннішою частиною колекції є портрет кінця ХVІІ — першої половини ХVІІІ ст.

Входження 1569 року західноукраїнських земель до складу Речі Посполитої позначилося на розвитку художнього життя загалом і портретного малярства зокрема. Відчувши себе великою нацією, гідною славних предків, польська шляхта проголосила себе нащадками давнього сарматського роду. Невдовзі до польських шляхтичів приєдналися й українці, адже, за свідченнями античних авторів, саме українські землі були територіями поселення давніх воїнів. Ідеологія «сарматизму» як віддзеркалення духу ідеального лицарства знайшла своє відображення в культурі та мистецтві. Її виразником став так званий «сарматський портрет», що зародився у цей період.

В експозиції представлено пам’ятки, забарвлені рисами сарматської епохи. Їх виконали місцеві майстри. Ці твори несуть концепцію зображення людини, притаманну українському портретові, з меншим підкресленням соціальної вищості портретованого, делікатнішим вирішенням образу, більш узагальненим типажем. Вони становлять різні за функціональним призначенням і рівнем мистецького виконання типи портретних зображень.

Étapes du circuit

Commentaires

Aucun commentaire pour l'instant

Rédiger le premier commentaire
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.