IVN Munstergeleen

IVN Munstergeleen is een van de ca 170 afdelingen van IVN Nederland

IVN Munstergeleen is een van de ca 170 afdelingen van IVN Nederland en een van de drie IVN-afdelingen in de gemeente Sittard-Geleen (naast IVN Born/Land van Swentibold en IVN Sittard-Geleen).

Deze afdeling, IVN Munstergeleen, is actief in de zuidoostelijke hoek van de gemeente, globaal tussen Kolleberg, Sittard, Middenweg en spoorlijn Sittard-Heerlen, tot aan de grens met Schinnen.

De afdeling controleert de vogelstand en de nestkasten, organiseert wandelingen en activiteiten voor natuuronderhoud in samenwerking met bedrijven, IKL, Natuurmonumenten en Oranjefonds. Beheer, onderhoud en openstelling van de Heemtuin (Steingraafpad in het recreatiegebied Windraak/Hondskerk) beschouwt de afdeling als haar hoofdactiviteit.

Nieuwe vrijwilligers blijven altijd welkom voor onderhoud van de Heemtuin (op zaterdag- en maandagochtend het hele jaar door)