Audiotour

Audiotour旅游信息

2 Tourstops

 1. Audiotour overzicht
 2. Audiotour overzicht

  翻译,录音:张晨琦

   彼得的时代在三百年后依然能激发人们的想象。 这个时代的一个吸引人的特征是那些设计的规模宏大和那些风云人物的与众不同。

   探险家维图斯·约纳森·白令的历史是典型的历史之一,在这里以巨大的成就、胜利和伟大的发现来反映彼得的时代。

   丹麦水手白令于1704年进入俄罗斯皇家服务,在沙皇的要求下成为了一个伟大的科学项目的负责人。大北方探险在收到的信息量和发现的重要性方面与世界科学是无关的。

   沙皇彼得一世在18世纪20年代创造的舰队达到了战斗能力的顶峰。 科特林岛成为波罗的海舰队的基地,在那里建造了堡垒,港口,码头......这些建筑中有许多都被保存至今,时至今日仍然是军事工程艺术的独特纪念碑,也是俄罗斯舰队的第一批海军军人和军官的纪念碑。

   堡垒城市喀琅施塔得是海洋荣耀的纪念碑,是俄罗斯的海上首都。

   我们将去那里谈谈船队和海军军人们的生活方式 。

 3. 1 意大利宫殿
 4. 2 在意大利池塘岸边的大炮
 5. 3 喀琅施塔得的测潮杆
 6. 4 意大利池塘
 7. 5 荷兰厨房
 8. 6 商船港
 9. 7 码头桥
 10. 8 彼得罗夫斯基公园
 11. 9 彼得罗夫斯基码头
 12. 10 省府
 13. 11 锚广场
 14. 12 尼古拉斯海军大教堂
 1. Audiotour overzicht

  翻译,录音:张晨琦

   彼得的时代在三百年后依然能激发人们的想象。 这个时代的一个吸引人的特征是那些设计的规模宏大和那些风云人物的与众不同。

   探险家维图斯·约纳森·白令的历史是典型的历史之一,在这里以巨大的成就、胜利和伟大的发现来反映彼得的时代。

   丹麦水手白令于1704年进入俄罗斯皇家服务,在沙皇的要求下成为了一个伟大的科学项目的负责人。大北方探险在收到的信息量和发现的重要性方面与世界科学是无关的。

   沙皇彼得一世在18世纪20年代创造的舰队达到了战斗能力的顶峰。 科特林岛成为波罗的海舰队的基地,在那里建造了堡垒,港口,码头......这些建筑中有许多都被保存至今,时至今日仍然是军事工程艺术的独特纪念碑,也是俄罗斯舰队的第一批海军军人和军官的纪念碑。

   堡垒城市喀琅施塔得是海洋荣耀的纪念碑,是俄罗斯的海上首都。

   我们将去那里谈谈船队和海军军人们的生活方式 。

Beoordelingen

Nog geen beoordelingen

Schrijf de eerste beoordeling
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.

Sponsors van deze tour