Audiotur

AudioturЗал № 10. Художнє життя Львова першої половини ХІХ ст.

У першій половині ХІХ ст. художнє життя Львова характеризується співдією різних мистецьких традицій, носіями яких були і місцеві, й іноземні майстри. Зростав вплив нових європейських тенденцій, які у львівське культурне середовище привносили приїжджі художники: австрійці, чехи, німці, поляки. Зросло значення віденської художньої школи. Її представники виступали виразниками віденського класицизму з його зверненням до античної спадщини. З іншого боку, з другої третини ХІХ ст. у Львові ширились ідеї романтизму, які несли відмову від наслідувань античності. Водночас піднесення бюргерської культури сприяло поширенню творчого напряму «бідермаєр», що розвивався паралельно з романтизмом, а корінням сягав бароко та рококо.

Головним об’єктом зацікавлення митця в першій половині ХІХ ст., як і в попередню епоху, залишалася людина, а портрет надалі домінував як провідний жанр малярства. Проте художники намагалися не лише точно відтворити портретні характеристики своїх сучасників, а й віддзеркалити зміни в суспільній свідомості та нові ідеали. Портрет цього часу представляє людину як освічену, фізично й розумово обдаровану індивідуальність, свідомого громадянина суспільства.

Turstopp

Recensioner

Inga recensioner än

Skriv den första recensionen
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.