音频游览

音频游览Ensor en Spilliaert Museumvleugel - jongerentour

只有 荷兰语 荷兰语

Deze digitale tour neemt jongeren mee doorheen de museumvleugel over James Ensor en Léon Spilliaert.

Wie waren ze?
Hoe reageerden ze op de situaties in hun tijd?
Hoe voelden ze zich?
Op welke manier stonden ze in het leven?
En hoe probeerden ze zich uit te drukken?

We zoeken het samen uit!

游览停留

评论

1 review

审查该游览
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.
  • monique bonny

    4 out of 5 rating 08-05-2016

    prachtig !