Gemeente Retie

Retie ligt zowat centraal tussen Eindhoven, Antwerpen en Hasselt midden in de Kempen, vlakbij de E34 en E313.
关注我们

Fietsen, wandelen en gezellig vertoeven. Een typisch Kempisch dorpje in het brongebied van de Kleine Nete. Dus aan water is er in onze gemeente geen gebrek: tal van kronkelende beekjes vormen samen het bekken van die Kleine Nete. Retie is het dorp van de Zeven Neten.

Ten opzichte van 1709, toen Retie nog de dichtst bevolkte gemeente was, is Retie de dunst bevolkte gemeente van het gebied Kempense Meren geworden. Dit houdt verband met het feit dat Retie ook de minst industriële gemeente van de regio is, wat op recreatief vlak ongetwijfeld voordelen biedt.
Retie werd in 1332 zelfstandig. Vroeger vergaderden de bestuurders onder de lindeboom. Alle belangrijke documenten werden dan in de 'comme', een kist, bewaard en opgeborgen in de kerktoren.
Deze gerechtslinde vormt een typisch beeld op de markt van Retie.

De bewoning van de gemeente is vooral geconcentreerd rond een centraal plein, waarrond de verbindingswegen met de naburige dorpen liggen. Op dit kruispunt staan de neogotische Sint-Martinuskerk, de eeuwenoude gerechtslinde en het gemeentehuis, dat dateert van 1898. Heel bijzonder zijn de ligging en het uitzicht van de voormalige pastorie in Vlaamse renaissancestijl. Deze ligt ietwat geïsoleerd buiten de dorpskom en is omringd door een gracht. In 1967 werd de westelijke ringlaan aangelegd tussen de Molsebaan en de Turnhoutsebaan, waardoor het dorpscentrum gedeeltelijk ontlast werd van doorgaand verkeer. Retie kent ook verscheidene historische gehuchten, die in een grote kring rond de dorpskom liggen. In 1977 werd het kerkdorp Schoonbroek bij de gemeente Retie gevoegd. Ook het dorp Schoonbroek bestaat uit een dorpskom en enkele gehuchten.
Hier vind je in de Sint-Jobkerk een fraai Antwerps retabel. Naast de reeds vernoemde gebouwen behoren ook de Sint-Pieterskapel en de Werbeekse kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw tot het bouwkundig patrimonium van de gemeente. Het molenpatrimonium omvat een watermolen van 1765 op de Witte Nete en windmolen De Heerser op het Horzelend.

 

Samenstelling, inhoud en regie van tours en musea: Koen Claessens