Áudio tour

Áudio tourMarke Berghuizen

Apenas em holandês

2 Paradas do passeio

 1. Resumo do áudiopasseio
 2. Resumo do áudiopasseio

  Info over deze tour.

  Deze tour is bedoeld om alle markesteenlocaties van de marke Berghuizen in beeld te brengen. Deze tour hoort bij de apps "Loakgang Fietsroute" en "Loakgang Wandelroute".

  Bij deze fiets- en wandelroute hoort een boekje "Loakgang rond Oldenzaal" dat te verkrijgen is bij Tourist Info Oldenzaal, Grootestraat 35-37 Oldenzaal.

  Marke Berghuizen heeft 49 markesteenlocaties, de items in deze app. Op deze locaties zijn nog 17 originele markestenen, er zijn 21 vervangende stenen en op 11 locaties is (nog) geen steen, zie afbeelding (paars: originele steen, rood: vervangende steen, wit: geen steen).

  Kadastrale kaart uit 1832

  Bij alle markesteenlocaties staat een afbeelding met de markesteenlocatie op de kadastrale kaart uit 1832. Let op dat deze kaarten niet altijd "Noord-Zuid" richting hebben! Ook is er steeds een afbeelding met de markesteenlocatie en een hedendaagse kaart als ondergrond. Deze staan wel "Noord-Zuid".

  Lutter Markeboek

  In 1652 hebben twee zogenaamde Loakgangen plaats gevonden langs de stenen van de Marke De Lutte. Deze staan beschreven in het Lutter Markeboek. De markestenen van Marke Berghuizen, voor zover deze op de grens met de Marke De Lutte lagen, staan daarin beschreven. Deze beschrijvingen zijn hier opgenomen.

  Proces-verbaal der grensbepaling

  Markestenen die op de grens van de gemeente Losser, Lonneker of Weerselo lagen, zijn beschreven in het Proces-verbaal der grensbepaling van de betreffende gemeente. De beschrijvingen van deze markestenen zijn eveneens opgenomen in deze pap.

  Niet alle markesteenlocaties zijn toegankelijk. Bij elke markesteenlocatie staat in deze app vermeld of er een steen ligt, of deze origineel is en of de plek toegankelijk is. En natuurlijk nog meer, zoals over geredde stenen, een verdwenen steen, de duvelssteen. Ga het zien!

  Marken

  Marken zijn ontstaan omdat er steeds meer mensen kwamen te wonen. Als je buurman kilometers ver weg woont, krijg je niet zo gauw ruzie. Maar woon je vlak naast elkaar en hangt er een boomtak van de buren in jouw tuin, dan moet er tegenwoordig soms wel de rijdende rechter aan te pas komen. Dit is van mij en dat is van jou.

  Marken ontstaan zo vanaf de 13e eeuw. Het gaat daarbij zowel om het gebied, als om de regels: de rechtspraak, het bestuur. En ja, grenzen zijn nog steeds heel actueel. Kijk maar eens naar Hongarije of wat Trump wil bij Mexico.

  Hoe zag de markegrens er uit?

  Natuurlijke landschapselementen (een beek, een grote boom, een heuvel) fungeerden als markeringspunt. Maar vaak werden ook markepalen, markestenen of veldkeien geplaatst om de grenzen aan te geven. Daarvan is best nog heel wat terug te zien in het landschap. Bijvoorbeeld de markestenen. Een stuk onbekend maar zeer interessant cultureel erfgoed. En dit "buitenmuseum" wordt met deze app duidelijk gemaakt. Je kunt dit "museum" 24 uur per dag, zeven dagen in de week bekijken (voor zover de stenen toegankelijk zijn). En het is ook nog eens gratis!

  Marke Berghuizen

  Marke Berghuizen is één van de 69 marken van Twente. De marke Berghuizen is globaal de gemeente Oldenzaal met uitzondering van de binnenstad. Op een kaart uit omstreeks 1850 zien we de marke Berghuizen (rood) met daar binnen in het Wigbold Oldenzaal (blauw), zie afbeelding.

  We zien op de kaart ook de omliggende marken: Gammelke, Lemselo, Rossum, de Lutte, Lonneker en Deurningen.

  Wigbold

  De naam Wigbold bestaat uit wig, van het Germaanse begrip wik, omheind gebied (vergelijk ook het woord wijk, stadsdeel) en bold, een oud woord voor recht. Wigbold is dus het gebied waar het recht van de stad gold. Daarbuiten gold het markerecht.

  De marke Berghuizen en het Wigbold Oldenzaal waren sterk verweven. Zo woonden de markerichters in de stad en werden de jaarlijkse markevergaderingen, holtincks, in of nabij de Plechelmuskerk gehouden.

  Einde van de marken

  Na de Bataafse revolutie van 1795 komt er langzamerhand een einde aan het markesysteem. De ongecultiveerde en onverdeelde gronden remden de ontwikkeling van de landbouw. De overheid kwam met regelgeving om de markegronden onder belanghebbenden te verdelen. Aan het eind van de 19de eeuw waren praktisch alle marken verdeeld. De Marke Berghuizen hield in 1846 op te bestaan.

  Meer weten?

  Kijk op

  http://www.markegrenzen.nl./

  http://markegrenzen.aptum.nl/

  Op de site

  http://mapserver.fa.knaw.nl/ov/twente/georef/

  staat de kadastrale kaart uit 1832. Als ondergrond zijn zowel hedendaagse kaarten als oudere kaarten te gebruiken.

   

 3. 1 22.26-01A Steen bij het land van Oude Hamsel
 4. 2 22.26-02 Steen in het Vreeveld
 5. 3 22.26-03 Steen bij Gerrit Thijssen
 6. 4 22.26-04 Steen bij Thijs Snijders
 7. 5 22.26.27 Driemarkensteen Berghuizen, Lemselo en Gammelke
 8. 6 22.27-01 Steen bij het land van Nardusboer
 9. 7 22.27-02 Steen bij Vassels Koopman
 10. 8 22.27-03 Steen bij Siemink
 11. 9 22.27.28 Driemarkensteen Berghuizen, Gammelke en Deurningen
 12. 10 22.28-01 Steen nabij Rake
 13. 11 22.28-02 Steen in Hazewinkelsveld
 14. 12 22.28-03 Steen in De Elsmars
 1. Resumo do áudiopasseio

  Info over deze tour.

  Deze tour is bedoeld om alle markesteenlocaties van de marke Berghuizen in beeld te brengen. Deze tour hoort bij de apps "Loakgang Fietsroute" en "Loakgang Wandelroute".

  Bij deze fiets- en wandelroute hoort een boekje "Loakgang rond Oldenzaal" dat te verkrijgen is bij Tourist Info Oldenzaal, Grootestraat 35-37 Oldenzaal.

  Marke Berghuizen heeft 49 markesteenlocaties, de items in deze app. Op deze locaties zijn nog 17 originele markestenen, er zijn 21 vervangende stenen en op 11 locaties is (nog) geen steen, zie afbeelding (paars: originele steen, rood: vervangende steen, wit: geen steen).

  Kadastrale kaart uit 1832

  Bij alle markesteenlocaties staat een afbeelding met de markesteenlocatie op de kadastrale kaart uit 1832. Let op dat deze kaarten niet altijd "Noord-Zuid" richting hebben! Ook is er steeds een afbeelding met de markesteenlocatie en een hedendaagse kaart als ondergrond. Deze staan wel "Noord-Zuid".

  Lutter Markeboek

  In 1652 hebben twee zogenaamde Loakgangen plaats gevonden langs de stenen van de Marke De Lutte. Deze staan beschreven in het Lutter Markeboek. De markestenen van Marke Berghuizen, voor zover deze op de grens met de Marke De Lutte lagen, staan daarin beschreven. Deze beschrijvingen zijn hier opgenomen.

  Proces-verbaal der grensbepaling

  Markestenen die op de grens van de gemeente Losser, Lonneker of Weerselo lagen, zijn beschreven in het Proces-verbaal der grensbepaling van de betreffende gemeente. De beschrijvingen van deze markestenen zijn eveneens opgenomen in deze pap.

  Niet alle markesteenlocaties zijn toegankelijk. Bij elke markesteenlocatie staat in deze app vermeld of er een steen ligt, of deze origineel is en of de plek toegankelijk is. En natuurlijk nog meer, zoals over geredde stenen, een verdwenen steen, de duvelssteen. Ga het zien!

  Marken

  Marken zijn ontstaan omdat er steeds meer mensen kwamen te wonen. Als je buurman kilometers ver weg woont, krijg je niet zo gauw ruzie. Maar woon je vlak naast elkaar en hangt er een boomtak van de buren in jouw tuin, dan moet er tegenwoordig soms wel de rijdende rechter aan te pas komen. Dit is van mij en dat is van jou.

  Marken ontstaan zo vanaf de 13e eeuw. Het gaat daarbij zowel om het gebied, als om de regels: de rechtspraak, het bestuur. En ja, grenzen zijn nog steeds heel actueel. Kijk maar eens naar Hongarije of wat Trump wil bij Mexico.

  Hoe zag de markegrens er uit?

  Natuurlijke landschapselementen (een beek, een grote boom, een heuvel) fungeerden als markeringspunt. Maar vaak werden ook markepalen, markestenen of veldkeien geplaatst om de grenzen aan te geven. Daarvan is best nog heel wat terug te zien in het landschap. Bijvoorbeeld de markestenen. Een stuk onbekend maar zeer interessant cultureel erfgoed. En dit "buitenmuseum" wordt met deze app duidelijk gemaakt. Je kunt dit "museum" 24 uur per dag, zeven dagen in de week bekijken (voor zover de stenen toegankelijk zijn). En het is ook nog eens gratis!

  Marke Berghuizen

  Marke Berghuizen is één van de 69 marken van Twente. De marke Berghuizen is globaal de gemeente Oldenzaal met uitzondering van de binnenstad. Op een kaart uit omstreeks 1850 zien we de marke Berghuizen (rood) met daar binnen in het Wigbold Oldenzaal (blauw), zie afbeelding.

  We zien op de kaart ook de omliggende marken: Gammelke, Lemselo, Rossum, de Lutte, Lonneker en Deurningen.

  Wigbold

  De naam Wigbold bestaat uit wig, van het Germaanse begrip wik, omheind gebied (vergelijk ook het woord wijk, stadsdeel) en bold, een oud woord voor recht. Wigbold is dus het gebied waar het recht van de stad gold. Daarbuiten gold het markerecht.

  De marke Berghuizen en het Wigbold Oldenzaal waren sterk verweven. Zo woonden de markerichters in de stad en werden de jaarlijkse markevergaderingen, holtincks, in of nabij de Plechelmuskerk gehouden.

  Einde van de marken

  Na de Bataafse revolutie van 1795 komt er langzamerhand een einde aan het markesysteem. De ongecultiveerde en onverdeelde gronden remden de ontwikkeling van de landbouw. De overheid kwam met regelgeving om de markegronden onder belanghebbenden te verdelen. Aan het eind van de 19de eeuw waren praktisch alle marken verdeeld. De Marke Berghuizen hield in 1846 op te bestaan.

  Meer weten?

  Kijk op

  http://www.markegrenzen.nl./

  http://markegrenzen.aptum.nl/

  Op de site

  http://mapserver.fa.knaw.nl/ov/twente/georef/

  staat de kadastrale kaart uit 1832. Als ondergrond zijn zowel hedendaagse kaarten als oudere kaarten te gebruiken.

   

Análises

Nenhum comentário ainda

Escreva a primeira análise
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.